top of page

Център за Професионално Развитие и Образование притежава валиден лиценз към Национална Агенция Професионално Образование и Обучение (НАПОО) №2023121635/16.10.2023г.

Утвърдени програми за придобиване на специфични професии:

Item name
Last updated
Views
Favorites
Contributors
bottom of page